1. Introducere

1.1 Scopul acestui document, „Termeni și condiții concursuri”, este reglementarea completă și clară a termenilor și condițiilor participării la evenimente și concursuri organizate de AEM în România.

1.2 Fiecare concurs individual are regulile proprii. Regulile pentru competițiile individuale și redactarea prescurtată a regulilor privind materialele promoționale trebuie interpretate în conformitate cu acești termeni.

1.3 În momentul în care Concurentul completează formularul online, postează un comentariu sau altă acțiune în conformitate cu regulile unui anumit concurs, concurentul intră în concurs, acordându-și astfel consimțământul față de acești Termeni și condiții, pe care se angajează să îl respecte necondiționat.

1.4 Acești Termeni sunt valabili de la 1 ianuarie 2018.

  1. Definiții

AEM Asociația Europeană pentru Mobilitate este definită ca organizator și editor a acestor Termeni și condiții.

Concurent Concurentul reprezintă persoana se înscrie la evenimentele sau concursurile organizate de AEM.

Concurs Orice competiție sau eveniment organizat de AEM în conformitate cu acești Termeni și condiții.

Premiu Premiul este bunul câștigat de concurent în urma participării la concurs și a extragerii, conform regulamentului specific fiecărui concurs.

FB Facebook pagina EYC Romania https://www.facebook.com/europeanyouthcard/

BYC Romania https://www.facebook.com/Bucharest-Youth-Card-100881741653297/

Web Site https://www.europeanyouthcard.ro

Home

Legitimație înseamnă legitimația European Youth Card sau Bucharest Youth Card, care poate fi eliberată de AEM sau un alt distribuitor autorizat în conformitate cu aceste Reguli.

III. Dispoziții generale

3.1 Organizatorul concursului este AEM, cu sediul în București, Str. Lotru 43, sector 1

3.2 Ora și locația Concursului sunt întotdeauna determinate de regulile specifice ale fiecărui concurs. Competițiile pot avea loc pe FB, pe alte rețele sociale sau pe Web sau pe un site partener AEM.

  1. Concurent

4.1 Concurenții nu pot fi decât o persoană fizică – cu vârsta mai mare de 16 ani cu adresa de livrare în România, cu excepția cazului în care se specifică altfel în regulile specifice ale concursurilor.

4.2 Persoanele cu vârsta sub 16 ani pot participa la concurs doar cu consimțământul reprezentantului lor legal (de exemplu, părinții).

4.3 AEM poate verifica în orice moment și dacă constată că un astfel de concurent nu a primit un consimțământ de către reprezentantul legal, are dreptul de a exclude concurentul din concurs fără compensație. AEM are dreptul, în orice moment, să solicite consimțământul scris al reprezentantului legal, iar concurentul este obligat să transmită către AEM acest consimțământ scris al reprezentantului legal. În cazul în care concurentul nu depune acordul scris al reprezentantului legal în termen de 4 zile de la data trimiterii cererii AEM (sau a persoanei autorizate), acesta va fi exclus din concurs.

4.4 Toate persoanele aflate în relații de muncă sau în relații similare cu AEM precum și persoanele apropiate acestora sunt excluse din Concurs.

4.5 Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs sau care acționează în încălcarea acestor Termeni și Reguli ale concursului specific nu vor fi incluse în concurs. Chiar dacă o persoană îndeplinește anumite condiții câștigătoare, de exemplu din cauza informațiilor false pe care le-a furnizat, el nu devine câștigător și nu are dreptul la o victorie. În acest caz se alege un alt câștigător care îndeplinește condițiile de participare.

4.6 O condiție pentru câștigarea unui concurs este o legitimație validă EYC sau BYC, dacă nu se specifică altfel în Regulile specifice ale fiecărui concurs.

4.7 Concurentul are dreptul să participe la fiecare competiție cel mult o dată. În cazul participării repetate, concurentul este exclus din întreaga competiție.

  1. Câștigători și premii

6.1 Câștigurile și numărul de câștigători sunt definițe întotdeauna în Regulile Specifice ale fiecărui concurs.

6.2 Câștigătorul este determinat sau selectat conform Regulile Specifice ale fiecărui concurs.

6.7 Câștigătorul va fi contactat pentru a primi premiul în termen de 14 zile de la data anunțării câștigătorului.

6.8 În cazul în care concurentul nu răspunde la un apel câștigător sau la alt mesaj AEM timp de 3 zile, se va alege alt câștigător.

6.9 În cazul în care concurentul nu își poate dovedi identitatea în momentul câștigării premiului, dreptul său la câștig va fi anulat de către AEM.

6,10 Premiile sunt predate către câștigător după cum urmează:

  • 10.1. Premiul este predat personal câștigâtorului
  • 10.2. Premiul este predat prin  email la adresa câștigătorului
  • 10.3. Premiile sunt trimise prin poștă, caz în care câștigurile sunt trimise numai adreselor de pe teritoriul României.
  1. Dispoziții finale

9.1 Prin intrarea în competiție, toți concurenții se angajează să respecte acești termeni și condiții. AEM își rezervă dreptul de a modifica Termenii sau de a opri, întrerupe sau amâna concursul.

9.2 Dacă concursul este organizat printr-o rețea socială , Concurentul trebuie să participe la concurs exclusiv prin propriul său profil personal.

9.3 Niciun comentariu nu poate conține expresii pornografice, erotice sau vulgare și nu poate conține expresii rasiste sau ofensive.

9.4 AEM nu va fi răspunzator pentru nicio informatie incorecta in legatura cu Concursul (indiferent daca este cauzata de un factor uman sau un defect tehnic).

9.5 AEM nu va fi responsabil pentru nicio dificultate tehnică sau de telecomunicații sau defecțiuni apărute în timpul Concursului, viteza de conectare tehnică sau orice alte deficiențe, inclusiv orice nerealizare de e-mailuri și daune care ar putea apărea pe calculatorul sau pe alt dispozitiv al Concurenților sau al oricărei alte persoane cu participarea la concurs. AEM nu este, de asemenea, responsabilă de eșecul oricărei persoane de a intra în concurs în urma unei eventuale defecțiuni tehnice sau a supraîncărcării traficului.

9.6. Rezultate concursului sunt finale, fără nici un apel.