1. Introducere

1.1 Scopul acestui document, „Termeni și condiții privind procedura de aderare și solicitare a legitimației online”, este de a stabili regulile referitoare la relația dintre AEM și Solicitant privind procedura de aderare în cadrul AEM si solicitare a legitimației online, pe paginile web ale AEM.

1.2 AEM emite acești Termeni persoanele care solicită aderarea în AEM și care primesc gratuit legitimația EYC (European Youth Card) sau BYC (Bucharest Youth Card)

1.3 Termenii specificați în acest document sunt doar pentru persoanele care solicită aderarea în cadrul AEM și solicitarea legitimației pe paginile web ale AEM.

1.4 Relația dintre AEM și Solicitant este guvernată de acești Termeni, precum și de Termenii de utilizare a legitimațiilor care se află aici . Înainte de aderarea în AEM, Solicitantul trebuie, de asemenea, să cunoască Politica de confidențialitate situată aici . Titularul trebuie să se familiarizeze cu toate documentele juridice înainte de a încheia o relație cu AEM. Orice întrebare va fi răspunsă la contactele de aici:

  • AEM – Str. Lotru 43, sector 1, Bucuresti
  • E-mail: info@europeanyouthcard.ro

1.5 Termenii și condițiile sunt valabile începând cu data de 1 ianuarie 2018. AEM este autorizat să schimbe aceste condiții dacă este necesar – mai multe informații sunt furnizate în articolul 3 al acestor Termeni

          2. Definiții

AEM Asociația Europeana pentru Mobilitate este definit ca editor al acestor reguli.

Regulile Regulile sunt definite în prezentul Regulament de Utilizare a Legitimațiilor

Termenii și condițiile pentru concursuri sunt înțeleși ca termeni de concursuri pe care le puteți găsi aici .

Politica de confidențialitate o puteți găsi aici.

FB Facebook pagina EYC Romania https://www.facebook.com/europeanyouthcard/

Web Site https://www.europeanyouthcard.ro

Legitimație înseamnă legitimația EYC sau BYC, care poate fi eliberată de AEM sau un alt distribuitor autorizat în conformitate cu aceste Reguli.

III. Aderarea în cadrul AEM și solicitarea emiterii legitimației

3.1 Înainte de a cere aderarea în AEM și emiterea legitimației, fiecare persoană are obligația de a verifica dacă îndeplinește toate condițiile pentru eliberarea legitimației în conformitate cu Termenii de utilizare a legitimatiilor ce se pot găsi aici.

3.2 AEM are dreptul să refuze solicitarea de aderare dacă nu sunt atașate în formularul online datele și documentele necesare.

3.3  Aderarea în AEM și aprobarea emiterii legitimației au loc în momentul în care informațiile și actele necesare sunt confirmate de către AEM.

3.4 Confirmarea aderării și confirmarea emiterea legitimației se fac electronic prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a aplicantului.

3.5 Aplicantul este de acord să achite cotizația de membru pentru aderarea în AEM, iar legitimația va fi emisă în mod gratuit. Cotizația se achită o singură dată pe an.

3.7 AEM are dreptul să varieze reducerile și beneficiile datorate anulării furnizorului sau din alte motive întemeiate.

3.8 AEM are dreptul să modifice Termenii și condițiile în orice moment. Efectul modificării afectează numai aplicanții noi

3.9. Cotizația de membru este nerambursabilă.

3.10 Costul de expediere a legitimației prin Poșta Română este suportat de către AEM.

3.11 Aplicația de aderare online include opțiunea de plată online prin intermediul unui mediu securizat de plată

  • Plata prin card de credit
    Plata cotizației de membru prin intermediul cardului de debit/credit se efectuează prin intermediul MobilPay. După ce comanda este creată, aplicantul este redirecționat către pagina securizată de plată a băncii, unde va introduce toate datele solicitate. În cazul în care tranzacția este autorizată, plata va avea loc imediat.

 

          4. Condiții pentru aderarea în AEM și pentru primirea legitimației EYC sau BYC:

4.1 Aplicantul poate aplica pentru aderarea in AEM si pentru emiterea legitimatiei EYC numai daca are varsta cuprinsa intre 12-31 ani, respectiv 15-31 ani pentru BYC

4.2 Pentru minorii care nu pot dovedi vârsta cu un document de identitate – act de identitate / pașaport – vârsta solicitantului este reprezentată de tutorele său legal.

4.3. Valabilitate: 1 an de la data emiterii, până la sfârșitul lunii respective în anul următor.

4.4. Toate documentele prezentate de Aplicant trebuie să fie lizibile.

 

   5. Verificarea datelor furnizate, controlul reclamațiilor și prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Aplicantul este obligat să furnizeze numai informații complete și corecte. Informațiile false sau falsificarea informațiilor pot fi considerate infracțiuni și vor fi raportate autorităților competente.

5.2 Toate documentele transmise electronic trebuie să fie lizibile.

5.3 AEM are dreptul să verifice orice informație, dacă este necesar.

5.4 În cazul în care AEM descoperă o neconformitate cu vârsta declarată pentru legitimația EYC sau BYC sau altă neconcordanță, AEM își rezervă dreptul de a nu aproba aderarea Aplicantului în cadrul AEM și de a nu emite legitimația.

5.5 În cazul în care Aplicantul furnizează informații false sau înșelătoare care ar putea duce la aprobarea aderării în AEM și emiterea neautorizată a legitimației, AEM are dreptul la rambursarea costurilor asociate emiterii și personalizării legitimației în cuantumul cotizației de membru.

Verificarea / identificarea corectă a aplicantului:

5.6 AEM recunoaște că legitimația îndeplinește rolul de identificare, astfel încât AEM trebuie să fie prudent atunci când identifică în mod corespunzător aplicantul și verifică identitatea aplicantului și exactitatea datelor introduse de aplicant, inclusiv fotografia corespunzătoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

5.7 În vederea aderării în AEM și pentru a emite legitimația în mod gratuit către aplicant, AEM trebuie să proceseze urmatoarele date personale: nume, prenume, data nașterii, număr telefon, email, orașul de reședință.

5.8  În cazul în care Aplicantul acordă consimțământul pentru prelucrarea copiei de pe cartea de identitate, această copie va fi utilizată exclusiv în scopul verificării identității cumpărătorului și va fi distrusă imediat după aderarea în AEM și emiterea legitimației.

5.9. Pentru mai multe informații despre prelucrarea informațiilor personale, consultați Politicile de aici . Aplicantul este obligat să citească Politica de confidențialitate.

      6. Termenii de livrare

6.1 Legitimația va fi trimisă Aplicantului:

  • în termen de 10 zile lucrătoare de la data plății cotizației de membru, pentru legitimatiile EYC emise pe suport plastic
  • in decurs de 60 minute de la data platii cotizatiei de membru, pentru legitimatiile BYC emise in format virtual

6.2 Livrările se fac prin poșta recomandată prin Poșta Română

6.3 AEM este răspunzător pentru legitimație până la momentul primirii ei de către Aplicant.

6.4 AEM nu este responsabil pentru întârzierea livrării cauzată de Poșta Română.

6.5 Legitimația se trimite doar pe teritoriul României.

  7. Procedura de reclamații

7.1 Plângerea este procesată de o persoană autorizată, cu următoarele date de contact: dpo@europeanyouthcard.ro, 0721.555.314

7.2 AEM nu va fi răspunzător pentru pierdere / accident, deteriorare sau furt care au avut loc înainte sau în timpul sau ca urmare a utilizării legitimației la reduceri / beneficii sau orice altă conexiune cu AEM.

7.3 În cazul în care AEM sau furnizorul nu își pot îndeplini obligațiile din motive de forță majoră sau din alte motive întemeiate, aplicantul nu are dreptul la nicio compensație.

7.4 Reducerile / beneficiile nu pot fi revendicate în numerar.

   8. Anularea cererii de aderare în AEM

8.1. Cererea de aderare în AEM poate fi anulată înainte de emiterea legitimației.

8.2. În caz de anulare, Aplicantul este obligat să restituie legitimația și nu are nicio pretenție de rambursare a cotizației de membru.