1. lntroducere

 

1.1. Scopul acestei Politici de confidențialitate este de a explica toți termenii și condițiile pentru prelucrarea datelor personale de catre Asociatia Europeana pentru Mobilitate, Termenii si conditiile prelucrării datelor personale ale titularului legitimației și Termenii de utilizare a paginii web, Facebook si a aplicatiei Bucharest Youth Card

1.2. Această politică se aplică titularilor și solicitanților pentru legitimațiile:

European Youth Card (EYC)

Bucharest Youth Card (BYC)

1.3. Ne implicam activ si cu interes sporit atat in procesul de emiterea legitimatiilor, precum si in dezvoltarea de noi modalitati de a folosi aceste legitimatii dar si in protejarea datelor personale furnizate de titularii legitimatiilor.

1.4. Colectăm numai acele date personale de care avem nevoie într-adevăr pentru scopurile propuse. Facem totul pentru ca noi să putem furniza și să garantăm titularului cel mai bun serviciu nu numai în Romania, ci și în toate celelalte țări în care legitimatiile emise de noi pot fi folosite.

1.5. Următoarele pagini oferă informații complete și termeni de confidențialitate.

1.6. Toti termenii folositi, au singurul înțeles din definițiile de mai jos.

1.7. Această politică este valabilă de la 1 ianuarie 2018.

 

 1. Definitii

Asociatia Europeana pentru Mobilitate (AEM) este o organizatie non-guvernamentala, apolitica si non-profit, cu sediul social in Bucuresti, Str. Lotru 43, sector 1. AEM este operatorul site-ului web si controlorul datelor cu caracter personal, cu exceptia unor anumite situatii, prevazute in prezentul regulament

Regulile de utilizare a legitimatiilor pot fi gasite aici

Termenii și condițiile se refera la termenii de utilizare a legitimațiilor care pot fi găsiți aici.

Termenii de emitere sunt înțeleși ca fiind termenii pentru cererile online de aderare și de emitere a legitimațiilor pe care le puteți găsi aici.

 

FB Facebook

https://www.facebook.com/europeanyouthcard/

https://www.facebook.com/Bucharest-Youth-Card-100881741653297/

Web Site 

http://www.europeanyouthcard.ro

https://bucharestcard.ro

Legitimatie înseamnă orice legitimatie EYC sau Bucharest Youth Card care poate fi eliberata de o universitate sau o școală, de catre AEM sau de catre alt distribuitor autorizat, indiferent de support, fizic sau virtual.

Utilizator/detinatorul legitimatiei reprezinta un subiect al datelor cu caracter personal.

Informații personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; Pentru emiterea unei legitimatii, este necesara procesarea informațiilor cu caracter personal de catre AEM.

Datele personale precum: origine etnică, rasială, atitudini politice, apartenență la sindicate, religie și credințe filosofice, convingeri, sănătate și viața sexuală, datele genetice, date biometrice care permit identificarea directă sau autentificarea persoanei vizate, nu vor fi solicitate in nicio circumstanta de catre AEM. Astfel de date nu sunt procesate de catre AEM in procesul de emitere a legitimatiilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Colectarea datelor cu caracter personal inseamna o procedură sistematică sau un set de proceduri ce au ca scop obținerea de date cu caracter personal în scopul stocării lor ulterioare pe orice tip de suport de informații in vederea prelucrarii imediate sau ulterioare; Păstrarea datelor cu caracter personal presupune păstrarea datele într-o formă care sa permita procesarea; Blocarea datelor cu caracter personal este o operațiune sau un set de operațiuni care limitează modalitatea sau mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru o anumită perioadă, cu excepția situatiilor in care legea prevede altfel; distrugerea datelor cu caracter personal înseamnă distrugerea sau stergerea lor fizică, stergerea de pe suportul informatic de socare sau excluderea permanentă de la prelucrarea ulterioară.

Scop Scopul este de a înțelege de ce AEM procesează date cu caracter personal.

Bucharest Youth Card (BYC) este Programul in cadrul caruia legitimatiile emise de AEM au un suport virtual iar gestionarea se face prin aplicatia mobila Bucharest Youth Card, proiectata pentru a permite posesorilor BYC sa obtina acces la reduceri, promotii si oportunitati de cariera oferite de partenerii AEM. Cardul Bucharest Youth Card din aplicatie este personal si nu este transferabil. Reducerea se poate obtine prezentand cardul virtual de pe dispozitivul mobil, in momentul in care se comanda produse sau servicii.

Domeniul de acoperire înseamnă informațiile personale specifice pe care trebuie să le procesăm, cum ar fi numele și prenumele.

 

 1. Informații pentru membrii AEM, deținători ai legitimatiilor EYC si BYC

3.1. AEM detine licenta exclusive pentru emiterea legitimatiilor EYC si BYC pentru Romania. AEM declară că toate datele cu caracter personal sunt tratate ca fiind strict confidențiale și tratate în conformitate cu legea datelor cu caracter personal precum si alte reglementări legale în vigoare. AEM acceptă, de asemenea, toate obligațiile care decurg din noul Regulament de protejare a datelor cu caracter personal.

3.2.Controlorul de date personale cu privire la legitimatiile emise prin intermediul retelei de agenti ai AEM sau prin intermediul aplicatiilor online este AEM, care produce, emite si furnizeaza servicii associate.

3.3. Agenții implicati în rețeaua de agenți AEM sunt procesatori de date cu caracter personal.

 1. Scopul procesării datelor cu caracter personal

Motivarea necesitatii pentru care AEM prelucreaza datele cu caracter personal ale deținătorilor de legitimatii. Cu excepția cazului în care se prevede altfel sau dacă AEMnu este autorizată legal pentru procesare, AEM gestionează informațiile personale ale titularului pentru următoarele scopuri:

4.1. Execuția cererii aplicantului de aderare în AEM și de eliberare a legitimației

Prin completarea cererii atat in format electronic cat si in format scriptic pe suport hartie, titularul solicită să devină membru in cadrul AEM și să i se elibereze legitimatia în mod gratuit. Legitimatia poate fi emisa numai dacă titularul comunică administratorului informațiile personale necesare, această procesare fiind necesară pentru emiterea legitimatiei. Informațiile personale ale Titularului sunt utilizate numai pentru emiterea si utilizarea legitimatiilor. Datele personale ale titularului sunt utilizate numai după cum urmează:

 • pentru a produce corpul legitimatiei, indiferent de suportul (material/virtual) pe care aceasta va fi emisa
 • pentru înregistrarea datelor personale ale titularului in vederea verificarii varstei, a stabilirii valabilitatii legitimatiilor si a eligibilitatii de a beneficia de reducerile si avantajele oferite prin intermediul legitimatiilor;
 • pentru informarea detinatorului cu privire la valabilitatea legitimatiei sale (expirarea valabilitatii legitimatiei / necesitatea revalidarii si/sau prelungirii termenului de valabilitate)

4.2. Trimiterea de mesaje de marketing personalizate = marketing, marketing direct

În cazul în care titularul si-a exprimat consimțământul voluntar și explicit, AEM va informa titularul și va trimite mesaje de marketing personalizate despre ofertele AEM și ale partenerilor sai, reduceri si beneficii dezvoltate de catre AEM pentru posesorii de legitimatii, evenimente și concursuri organizate de AEM si partenerii săi si oportunitati de cariera oferite de partenerii sai. În acest scop, informațiile personale ale titularului vor fi utilizate pentru a permite următoarele:

 • trimiterea de mesaje de marketing personalizate din partea AEM și ale partenerilor sai, care sunt de interes pentru utilizator, precum: informatii cu privire la utilizarea legitimatiilor, reduceri si alte avantaje de care pot beneficia in calitate de posesori ai legitimatiilor, concursuri cu premii, evenimente, informatii cu privire la oferta de locuri de munca disponibile oferite de catre AEM si partenerii sai.
 • efectuarea de studii de piață și de evaluare.
 1. Domeniul de aplicare a datelor personale prelucrate

AEM colecteaza si prelucreaza numai acele informatii personale necesare pentru indeplinirea scopului propus, dupa cum urmeaza:

5.1. Pentru aderarea în AEM și emiterea legitimațiilor

Procesăm numai acele date personale pe care titularul le va dezvălui, transmite sau completa în formularul de aplicare. În scopul producerii și operării legitimatiilor, AEM prelucreaza adresa de email, numele și prenumele titularului, data eliberării și alte date personale ale titularului precum data nașterii si fotografia, in functie de tipul legitimatiei.

Pentru emiterea legitimației în cadrul programului Bucharest Youth Card, se vor solicita urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, data nașterii, poza tip buletin, adresă de e-mail și numărul de telefon mobil. Aceste date se vor furniza în mod obligatoriu. În lipsa furnizării lor nu se va putea emite legimitatia BYC.

 

Informatiile necesare pentru a fi prezente pe/in corpul legitimatiilor sunt numele, prenumele, valabilitatea, numărul licenței, data nașterii.

5.2. Trimiterea de mesaje de marketing personalizate  = marketing, marketing direct

În acest scop, vor fi utilizate numai datele personale ale titularului pentru care titularul și-a dat consimțământul de a fi utilizate.

Domeniul de aplicare a datelor personale utilizate în scopul menționat mai sus se refera la:

 • numele, prenumele și titlul, adresa (adresa permanentă, adresa de corespondență, statul și alte detalii, inclusiv adresa de e-mail), numărul de telefon și data nașterii;
 • orice alte date personale specificate de Titular în formularul sau comunicate de către Titular în caz de consimțământ;
 • pentru comunicarea mesajelor de marketing, posibilități de angajare si alte asemenea mesaje personalizate, se vor furniza de către aplicant următoarele date: profil de studii și sexul; aceste date se vor furniza în mod facultativ, dacă aplicantul dorește primirea mesajelor personalizate sus-menționate.

5.3 Aplicația BUCHAREST YOUTH CARD

Pentru emiterea legimației BYC, aplicantul va accesa pagina de internet bucharestcard.ro și va completa formularul din cadrul secțiunii „aplică”, furnizând următoarele date (i) obligatorii: nume, prenume, data nașterii, poză tip buletin, adresă de e-mail și numărul de telefon mobil și (ii) facultative: profilul studiilor și sexul.

Pentru a accesa legitimația virtuală, aplicantul va descărca și instala aplicația Bucharest Youth Card, in baza careia va putea accesa reducerile, promotiile si oportunitatile de cariera din cadrul proiectului.

 1. Destinatarii datelor personale

6.1. Destinatarii datelor cu caracter personal procesate de AEM pot fi

 • Asociația AEM – o organizație non-profit care administrează și gestionează proiectul legitimatiilor în România – https://www.europeanyouthcard.ro/termeni/
 • European Youth Card Association – o organizație care asigură funcționarea la nivel european a legitimațiilor – http://www.eyca.org/
 • Printcard Romania – compania care produce corpul cardurilor și le personalizează https://www.printcard.ro/
 • Mailchimp – compania prin intermediul cărora veți primi, în cazul consimțământului, informatii despre noi reduceri pe care le puteti accesa in baza legitimatiilor emise de AEM, oportunitati de cariera, concursuri, sondaje.
 1. Timp de procesare a datelor cu caracter personal

Timpul de procesare a datelor cu caracter personal este întotdeauna stabilit astfel încât să fie timpul necesar pentru atingerea scopului propus. Pentru fiecare scop in parte, timpul de procesare este:

7.1. Pentru aderarea în AEM și emiterea legitimațiilor

În acest scop, datele personale ale titularului vor fi procesate pe durata valabilității legitimatiei sau pentru o perioadă egala cu perioada in care titularul legitimatiei este îndreptățit să profite de Serviciile / Beneficiile oferite prin intermediul legitimatiei sale:

 

 • În cazul unei legitimatii emise de un partener din rețeaua de agenți autorizată de AEM, durata prelucrării datelor personale ale titularului este de șase luni la care se adauga durata valabilitatii legitimatiei, dar nu mai mult de 18 luni cumulat, din urmatoarele motive:
 • pentru a verifica nefolosirea legitimației
 • ca urmare a transmiterii de către AEM a unor mesaje către Titular cu privire la expirarea legitimației, informații privind posibilitățile de aderare în AEM și informații privind imposibilitatea utilizării ulterioare a legitimațiilor
 • În cazul unei legitimatii emise in baza aderării online, durata prelucrării datelor personale ale titularului este de 6 luni la care se adauga durata valabilitatii legitimatiei dar nu mai mult de 18 luni cumulat, din urmatoarele motive
 • pentru a verifica nefolosirea legitimației
 • ca urmare a transmiterii de către AEM a unor mesaje către Titular cu privire la expirarea legitimației, informații privind posibilitățile de aderare în AEM și informații privind imposibilitatea utilizării ulterioare a legitimațiilor

Valabilitatea și timpul de procesare pot varia din motivele enumerate mai sus, de exemplu, datorită posibilității reînnoirii legitimației.

În cazul în care Titularul nu dorește să continue să utilizeze legitimația, acesta se angajează să notifice acest lucru către AEM în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare a legitimațiilor, ce se pot găsi aici.

7.2. Comunicări de afaceri personalizate = marketing, marketing direct

În acest scop, datele personale vor fi procesate pe o perioadă nedeterminată, până la retragerea consimțământului.

Titularul poate solicita încetarea trimiterii mesajului de afaceri aici. În acest caz, datele sale personale vor fi prelucrate în continuare în sensul articolului 6.2. a acestor Principii, cu excepția comunicărilor comerciale.

Consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul articolului 6.2. din această Politică poate fi revocată în orice moment în scris la AEM, la dpo@europeanyouthcard.ro.

 1. Indicatii privind posibilitatea de a solicita încetarea comunicărilor comerciale, obiecții, plângeri și cereri de încetare a procesării:

8.1. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor personale pentru comunicări personalizate de afaceri, marketing, cercetare de piață și marketing direct, va rugam sa trimiteti un email catre dpo@europeanyouthcard.ro
8.2. Dacă aveți o întrebare privind prelucrarea informațiilor personale, securitatea, revendicarea unui drept sau depunerea unei reclamații, va rugam sa trimiteti un email catre dpo@europeanyouthcard.ro

8.3. În cazul în care administratorul solicita prelucrarea altor date ce nu sunt exclusiv necesare pentru emiterea legitimatiilor, acestea vor fi intotdeauna voluntare si titularul are dreptul sa nu le acorde.

8.4. Fiecare deținător ia notă de faptul că are în legătură cu prelucrarea datelor sale personale administratorul legii prevăzute în prevederile secțiunilor 11, 12 și 21 din Legea nr. 101/2000, Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu modificările și completările ulterioare, și anume că este conștient de faptul , că este necesară furnizarea de date operatorului și prelucrarea acestuia în scopul eliberării legitimației, înregistrarea titularilor legitimației, verificarea și verificarea acestuia (verificarea varstei cuprinse intre 15-30 ani, care este o condiție pentru accesarea de reduceri și beneficii și verificarea eligibilității reducerilor).

8.5. Datele de contact oferite de detinator catre AEM pentru primirea de oferte personalizate de produse si servicii pot fi revocate in orice moment, in scris, la adresa dpo@europeanyouthcard.ro

8.6. În plus, persoana vizată are dreptul să solicite administratorului sau procesatorului informații privind prelucrarea datelor sale personale, adică are dreptul la așa-numitul acces la date, are dreptul de a corecta datele inexacte, de a le adăuga, de a bloca date incorecte,

8.7. În cazul în care există îndoieli cu privire la respectarea drepturilor de către administrator, titularul poate contacta administratorul la adresa de email dpo@europeanyouthcard.ro sau autoritatea de supraveghere.

 

 1. Detalii privind entitatea de date cu caracter personal în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal

9.1 Informații, comunicări și proceduri transparente pentru exercitarea drepturilor persoanei vizate: AEM va lua pașii corespunzători pentru a oferi fiecărui Titular toate informațiile clare, într-un mod clar, transparent, ușor de înțeles și ușor accesibil, folosind mijloace limbaj clare și simple (de exemplu, Procesorul de date personale și progresul unei astfel de procesări) este o informație destinată în mod special copilului. AEM vă va furniza, la cerere, informațiile în scris sau prin alte mijloace (de exemplu, în formă electronică). Presupunând că identitatea dvs. este dovedită în alte moduri, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita aceste informații pe cale orală sau scrisa.
9.2. AEM nu va refuza să respecte solicitarea dvs. în exercitarea drepturilor dvs. (în special dreptul de acces), cu excepția cazului în care poate dovedi că nu poate identifica persoana vizată căreia îi aparțin datele.

9.3. Aveți dreptul să cereți de la AEM informații privind măsurile luate, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Această limită de timp poate fi prelungită cu încă două luni, dacă este necesar și având în vedere complexitatea și numărul de cereri. AEM vă va informa despre o astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii împreună cu motivele acestei amânări. Dacă ați depus cererea în formă electronică, informațiile vor fi furnizate în format electronic, dacă este posibil și dacă nu solicitați altă cale.

9.4. În cazul în care AEM nu acceptă măsurile pe care le-ați solicitat, AEM vă va informa fără întârziere și în termen de o lună de la primirea cererii, din motive de neacordare și de posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și de a solicita protecție juridică.

9.5. Vă informăm că toate aceste informații, comunicări și acte sunt gratuite. În cazul în care afirmațiile prezentate de titular sunt considerate a fi vădit nerezonabile sau neadecvate și, în special, dacă se repetă, AEM poate:

(a) să impună o taxă rezonabilă, ținând seama de costurile administrative asociate cu furnizarea informațiilor sau a comunicării solicitate sau cu efectuarea operațiunilor solicitate; sau

 1. b) să refuze să respecte cererea.

În cazul în care AEM are motive să se îndoiască de identitatea persoanei fizice care a depus cererea, acesta poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea titularului.

Informațiile care trebuie furnizate pot fi completate cu icoane standardizate pentru a oferi o imagine de ansamblu ușor vizibilă, inteligibilă și clară a prelucrării preconizate. Dacă icoanele sunt prezentate în format electronic, ele trebuie să fie citite de mașină.

 1. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să corectați date personale inexacte cu privire la dvs. fără întârzieri nejustificate. Ținând cont de scopurile prelucrării, aveți, de asemenea, dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 1. Dreptul de ștergere (“dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul să cereți ștergerea fără întârziere a informațiilor personale care vă interesează și AEM are obligația de a șterge datele personale fără întârzieri nejustificate, dacă este adevărat unul dintre următoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
b) retrageți consimțământul în baza căruia au fost prelucrate datele și nu există un alt motiv legal pentru prelucrare;
(c) ridicați obiecții la procesare (așa cum se subliniază mai jos, “Drepturile de opoziție”) și nu există motive întemeiate pentru a fi prelucrate
d) datele personale au fost prelucrate ilegal;
(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se conforma unei obligații legale stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru aplicabilă mandatarului;
f) au fost colectate date cu caracter personal în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale în cazul unei persoane sub 16 ani, pentru care consimțământul persoanei care exercită răspunderea părintească trebuie să fie acordat prelucrării în temeiul unei reglementări legale efective.

Cele de mai sus nu se aplică în cazul în care prelucrarea este necesară:

(a) exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
(b) să respecte o obligație legală în temeiul legislației Uniunii sau a statului membru căruia îi aparține AEM sau să îndeplinească o sarcină îndeplinită în interesul public sau în exercitarea autorității publice a cărei conducere este responsabilă;
(c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
(d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice, în cazul în care este posibil ca dreptul de mai sus să pună capăt sau să pună în pericol grav atingerea obiectivelor unei astfel de prelucrări;
(e) pentru determinarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

 1. Dreptul de a restricționa procesarea

Aveți dreptul să limitați procesarea la operator, în oricare dintre următoarele cazuri:

 1. a) dacă refuzați exactitatea informațiilor personale pe perioada necesară verificării corectitudinii datelor personale;
  b) procesarea este ilegală sau AEM refuză să șteargă informațiile dvs. personale și, în schimb, să solicitați restricții privind utilizarea acestora;
  c) dacă v-ați opus procesării până când sa stabilit dacă motivele legitime ale AEM depășesc motivele dvs. rezonabile.

AEM notifică destinatarii individuali cărora li s-au pus la dispoziție date personale privind corecțiile sau ștergerile de date cu caracter personal sau restricțiile de procesare, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau necesită efort nerezonabil.

 1. Dreptul la transferabilitatea datelor

Aveți dreptul de a obține informații personale pe care le furnizați către AEM într-un format structurat, convențional și mașină care poate fi citit, și dreptul de a transmite aceste date către un alt procesor de date.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, aveți dreptul de a dispune de date cu caracter personal să fie transmise direct la un alt procesor de date de catre AEM, dacă este fezabil tehnic.

“Drepturile de transfer de date” de mai sus nu afectează “Dreptul de ștergere” de mai sus.

 1. Dreptul la opozitie

Din motive legate de situația dvs. particulară, aveți dreptul oricând să vă opuneți prelucrării datelor personale referitoare la dvs. AEM nu va procesa date cu caracter personal decât dacă poate justifica motive serioase legitime pentru procesare care depășesc interesele sau drepturile și libertățile dvs. sau pentru determinarea, executarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazul în care datele personale sunt prelucrate în scopul comercializării directe, aveți dreptul să faceți în orice moment obiecții cu privire la prelucrarea datelor personale referitoare la dvs. în acest scop, inclusiv în ceea ce privește marketingul direct.

Dacă vă opuneți procesării în scopuri de marketing direct, datele personale în acest scop nu vor mai fi procesate.

În legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, vă puteți exercita dreptul de a obiecta prin mijloace automate folosind specificațiile tehnice.

 1. Decizii individuale automatizate, inclusiv profilarea

Aveți dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;

AEM nu ia nicio decizie exclusiv pe baza procesării automate.

XIV. Datele de contact, supraveghetor
Anchete, observații, solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să consultați:
AEM
Str. Lotru 43
Sector 1, Bucuresti
Email: dpo@europeanyouthcard.ro

Cererea dvs., anchetă, retragerea consimțământului, aplicarea legii, o cerere de acces sau alte cereri vor fi procesate imediat, cu exceptia cazurilor justificate, care vor fi solutionate în termen de 30 de zile. Această limită de timp poate fi prelungită cu încă două luni, dacă este necesar și având în vedere complexitatea și numărul de cereri. Revocarea consimțământului pentru trimiterea comunicărilor de marketing va fi rezolvată fără întârziere, nu mai târziu de 7 zile calendaristice.

Dacă este necesar, pot fi necesare informații suplimentare pentru alocarea solicitantului unui anumit titular. În cazuri justificate, identificarea / verificarea solicitantului poate fi necesară pentru a proteja drepturile deținătorului.

Comisarul pentru prelucrarea datelor personale AEM este Andrei Dumitru, e-mail: andrei@europeanyouthcard.ro, tel .: +40728.230.247

 1. Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

 1. Termeni de utilizare a webului
 • Prevederi introductive

Paginile web europeanyouthcard.ro si bucharestcard.ro sunt proprietatea AEM

Utilizatorii Web notează că:

Aceste site-uri web sunt destinate exclusiv pentru uz privat și necomercial,
Conținutul de pe Web este oferit utilizatorilor gratuit,
AEM nu este obligat să facă actualizări, întreținere și suport tehnic pe Web,
AEM nu este responsabil pentru orice daune care pot fi cauzate utilizatorilor prin utilizarea Web, pentru contribuțiile la Web încorporat sau deteriorării cauzate de web funcționează defectuos sau depășite, că Web-ul nu poate fi utilizat de către utilizator în nici un alt mod decât cel stabilit în prezentele Instrucțiuni.

18. Cookie-uri

Fișierele cookie sunt fișiere text mici pe care le plasează pe computerul unui utilizator sau pe un alt dispozitiv cu acces la Internet. Aceste fișiere permit AEM sa distinga un anumit utilizator (titular) de la alți utilizatori web, pentru a oferi utilizatorilor cu o mai mare comoditate atunci când navighează pe aceste site-uri și îmbunătățirea acestora.

Acest site utilizează cookie-urile AEM din următoarele motive:
(a) Pentru a se asigura ca că Web-ul este vizualizat și în diferite browsere și dispozitive.
(b) Pentru a permite salvarea datelor de conectare ale utilizatorilor când utilizatorul este înregistrat.
(c) Publicitatea relevantă, marketingul.
(d) Asigurarea funcționalitatii unor părți complexe ale Web și anumite caracteristici Web.
(e) colectarea de statistici anonime privind statisticile site-ului de trafic care ajută AEM să își îmbunătățească funcționalitatea și serviciile.

Utilizarea setărilor browserului pentru verificarea și ștergerea modulelor cookie
Majoritatea browserelor de internet vă permit să verificați cele mai multe module cookie prin setările browserului. Utilizatorul poate configura browser-ul să-l informeze despre primirea cookie-urilor, iar utilizatorul poate decide dacă să utilizeze sau nu cookie-uri.

Utilizatorul poate dezactiva modulele cookie în setările browserului. Dacă un utilizator dezactivează modulele cookie, este posibil ca acesta să nu poată utiliza toate funcțiile browserului de Internet și ale site-ului Web. Dezactivarea modulelor cookie nu va afișa anunțul relevant pentru utilizator.

Utilizatorul poate șterge definitiv modulele cookie de pe computerul lor.

Informații detaliate privind ștergerea, dezactivarea sau blocarea permanentă a modulelor cookie pot fi găsite de utilizatori în ghidul de utilizare al browserului. O explicație a textului cu imagini pentru Firefox, Microsoft Internet Explorer și Google Chrome poate fi găsită și sub următoarele linkuri:

https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Utilizatorul care dorește să utilizeze cookie – uri pentru a afla mai multe ce fel a stabilit ce cookie – uri sunt și modul în care acestea pot fi mai puteți vizita site-ul http://www.youronlinechoices.com/ro/two-volby .

Cu aplicatia Bucharest Youth card se primesc gratuit alerte push cu informari despre noi reduceri pe care posesorii le pot accesa in baza legitimatiei BYC, oportunitati de cariera din cadrul companiilor partenere AEM, evenimente precum concerte, festivaluri, piese de teatru ce se desfasoara pe teritoriul Romaniei sau in Europa,