1. Introducere

1.1 Scopul acestui document, „Termeni de utilizare a legitimațiilor”, este reglementarea corectă, completă și clară a condițiilor de utilizare a legitimațiilor emise de Asociația Europeană pentru Mobilitate.

1.2 Acești termeni se aplică legitimației EYC (European Youth Card) si cardului virtual Bucharest Youth Card

1.3 Aceste reguli descriu modul și condițiile de utilizare a legitimațiilor pe teritoriul României.

1.4 Utilizarea reducerilor în străinătate este reglementată de condițiile furnizorilor din străinătate și de reglementările legale.

1.5 Fiecare deținător de legitimație este obligat să utilizeze reducerile în conformitate cu aceste reguli. Toți deținătorii de legitimații cunosc aceste reguli înainte de aderare și sunt obligați să respecte aceste reguli.

1.6 Aceste reguli sunt valabile începând cu 1 ianuarie 2018.

1.7 Aceste reguli au fost emise de către Asociația Europeană pentru Mobilitate, organizație cu sediul in România, Str. Lotru nr 43, sector 1, Bucuresti. Asociația Europeană pentru Mobilitate are dreptul de a modifica aceste Reguli . Modificarea este efectivă în a treia zi după publicare. Vă rugăm să urmariti regulat aceste reguli.

 1. Definiții

AEM Asociația Europeană pentru Mobilitate  este definit ca editor al acestor reguli

Regulile Regulile sunt definite în prezentul Regulament de Utilizare a Legitimațiilor

Termenii și condițiile pentru concursuri sunt înțeleși ca termeni de acțiune și concursuri pe care le puteți găsi aici .

Politica de confidențialitate o puteți găsi aici.

Reguli si conditii pentru emiterea legitimatiilor online sunt înțeleși ca fiind termenii pentru aderarea în AEM și pentru emiterea legitimației online pe care le puteți găsi aici.

FB Facebook pagina EYCA https://www.facebook.com/europeanyouthcard

Facebook pagina Bucharest Youth Card: https://www.facebook.com/Bucharest-Youth-Card-100881741653297/

Web Site https://europeanyouthcard.ro

Home

Legitimație înseamnă legitimația EYC sau cardul virtual Bucharest Youth Card, care poate fi eliberată de o universitate sau o școală, AEM sau un alt distribuitor autorizat în conformitate cu aceste Reguli.

Partener de reduceri la bunuri sau servicii prin canale de vânzări specificate în continuare, care sunt interesați să ofere o reducere de preț sub forma unei reduceri sau a altui avantaj pentru titularii legitimației.

 1.  Reguli generale de utilizare

3.1 Legitimațiile pot fi utilizate numai de către deținătorii obișnuiți care le-au obținut pe baza unei cereri completate în mod corespunzător de la AEM sau de la un reprezentant autorizat.

3.2 Distribuitorii de legitimații nu pot fi decât școli partenere.

3.3 Titularul nu are dreptul de a duplica sau copia o licență sau o legitimație.

3.4 Titularul care găsește o legitimație care nu îi aparține este obligat să îl transmită distribuitorului autorizat sau către AEM.

3.5 Titularul poate contacta AEM cu cererile, interogările sau alte sugestii de aici:

 • AEM, Str. Lotru 43, sector 1, Bucuresti
 • E-mail: dpo@europeanyouthcard.ro

3.6 Titularul, care decide să nu continue să utilizeze legitimația, se obligă să trimită o notificare scrisă adresată sediului central al AEM. Terminarea nu poate fi legată de condiții. Titularul nu este obligat să precizeze motivele acestei notificări.
Titularul recunoaște că, odată ce notificarea este livrată, nu poate fi luată înapoi și Legitimația va fi mărunțită. Titularul nu are dreptul să păstreze o copie a Legitimației sau să utilizeze orice date de pe legitimație.

 1. Prezentare generală a cardurilor și a specificațiilor

4.1 EYC si BYC

4.1.1. Specificații de bază

European Youth Card si Bucharest Youth Card sunt legitimatii adresate tinerilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 31 ani. Sunt valabile în Europa și oferă numeroase beneficii și reduceri posesorilor săi. Singura conditie de obtinere a uneia din legitimatii este varsta:

 • Pentru European Youth Card pot aplica tinerii cu varsta intre 12 si 31 ani
 • Pentru Bucharest Youth Card pot aplica tinerii cu varsta intre 15 si 31 ani

Legitimația EYC sau BYC poate fi eliberată unui solicitant care nu a împlinit vârsta de 31 de ani în ziua depunerii cererii. Valabilitatea legitimației EYC emise este de 12 luni de la data emiterii.

 1. Pierderea sau găsirea legitimației EYC sau BYC

5.1  Pierderea legitimației

Pierderea legitimației trebuie raportat către AEM cât mai curând posibil. Eliberarea unei noi legitimații presupune o nouă aderare la AEM.

5.2  Găsirea legitimațiilor

În cazul în care găsiți orice legitimație emisă de AEM, vă rugăm să contactați AEM.

Transmiteți legitimația către: Asociația Europeană pentru Mobilitate, Str. Lotru 43, sector 1, Bucuresti. Legitimația va fi apoi predată proprietarului autorizat.

 1. Furnizarea și termenii de reduceri și beneficii

Revendicarea și utilizarea reducerilor și a avantajelor cu legitimații valabile este supusă nu numai acestor reguli, care trebuie înțelese, dar și anumitor termeni și condiții legate de reduceri și beneficii. Vă rugăm să examinați cu atenție acești termeni înainte de a începe să utilizați legitimația.

Unele reduceri sau beneficii pot fi asociate numai cu anumite tipuri de legitimații. O listă completă a reducerilor și beneficiilor poate fi găsită aici în secțiunea Reduceri, pe pagina www.europeanyouthcard.ro.

Reducerile pot fi aplicate atât în ​​puncte de vânzare fizice, online (prin Internet), cât și în alte forme.

Reducerea este furnizată din prețurile obișnuite (de vânzare) ale bunurilor sau serviciilor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în baza de date cu discount.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în baza de date privind reducerile, reducerile pentru legitimație/ Titularul legitimației nu pot fi combinate (în același timp utilizate) cu alte reduceri sau oferte speciale furnizate de Furnizor.

Există mai multe tipuri de reduceri și beneficii pe care Furnizorii le pot oferi.
10%, 20%, 50% etc. – Reducerea procentuală – Reducerea prețului bunurilor sau serviciilor pe o anumită parte a acestora, exprimată ca procent.

Ofertă specială. Achiziționează două, plătești una.cumpărați trei, două plătiți. Cel puțin unul dintre cumpărători trebuie să fie titularul unei legitimații valabile.

1 + 1, 2 + 1 și așa mai departe. – Ofertă specială. Pentru produsele plătite, un alt produs gratuit (de obicei cel mai ieftin).

Preț special – preț redus pentru deținătorii de legitimații

Ofertă specială – o ofertă în cadrul căreia deținătorul de legitimație primește un cadou pentru o achiziție care depășește o anumită valoare financiară sau orice alt avantaj față de cumpărare fără o legitimație.

Baza de date cu discount-uri este o listă / prezentare unică a tuturor reducerilor și beneficiilor pe care le puteți obține cu o legitimație în România si in Europa.

În baza de date cu discount puteți găsi o imagine de ansamblu a tuturor furnizorilor și toate reducerile și beneficiile pentru titularii de legitimații emise de AEM.  AEM nu este responsabil pentru nicio persoană fizică sau juridică care oferă o reducere / beneficii pentru legitimații fără un acord cu AEM.

 1. Condiții pentru obținerea unei reduceri / beneficii

Reducerile pot fi acordate numai titularilor legitimațiilor valabile EYC sau BYC

Reducerile pot fi utilizate în mod repetat. Furnizorii pot stabili reguli care restricționează frecvența utilizării (de exemplu numărul de utilizări pe zi, o ramură, o acțiune etc.) Informațiile despre astfel de restricții sunt întotdeauna furnizate în baza de date cu discount sau vor fi comunicate la cererea unui anumit furnizor.

AEM nu își asumă nicio răspundere sau garanție pentru niciun fel de bunuri sau servicii pe care Furnizorul le ofera posesorilor de legitimații. Prin urmare, toate cererile, drepturile de răspundere pentru defecte și alte drepturi sunt executate de către Titular exclusiv și exclusiv de către Furnizor.

AEM nu este responsabilă pentru neacordarea unei reduceri / beneficii în cazurile în care reducerea nu a fost acordată pe motiv că prestatorul și-a încetat activitatea sau nu poate oferi o reducere / beneficii din alt motiv întemeiat.

Verificarea reducerilor / beneficiilor

Pentru a beneficia de reducere, Furnizorul are dreptul (înainte, în timpul și după cumpărare) de a verifica valabilitatea titularului legitimației pentru utilizarea acesteia în următoarele moduri:

 • verificarea vizuală a fotografiei și valabilitatea legitimației în acea zi;
 • o verificare electronică a valabilității legitimației într-o anumită zi (de la distanță, manual, pe baza numărului de licență al legitimației)

În timpul inspecției, Furnizorul este autorizat să proceseze numai următoarele date numai în scopul verificării:

 • Numărul licenței legitimației
 • Valabilitatea legitimației
 • Numele și prenumele titularului legitimației
 • Vârsta titularului
 • Și alte informații personale necesare pentru a oferi o reducere

Furnizorul nu are dreptul:

 • De a copia, fotografia sau alte vizualizări ale Licenței / legitimației Titularului sau o parte a acestuia;
 • De a publica informații despre deținătorul de legitimație
 • De a salva sau înregistra astfel de date

Folosirea mai multor reduceri sau beneficii de către același Titular într-un eveniment în care reducerea sau beneficiul poate fi utilizată o singură dată (sau restrânsă în alt mod) este interzisă și va fi verificată la vânzare, respectiv dezactivat de Furnizor!

 1. Ghid de reducere

Ghidul de reduceri este o broșură informativă anuală cu privire la reducerile și beneficiile pe care le primește fiecare posesor e legitimație. Informațiile din această broșură sunt valabile la data publicării broșurii și, prin urmare, nu pot fi valabile pe întreaga durată a distribuirii acesteia pe parcursul unui an academic (septembrie-august). În special, valabilitatea reducerilor trebuie verificată în baza de date cu discount actualizat aici înainte de utilizarea planificată.

 1. Reclamație

În cazul în care discountul (în cazul în care condițiile de obținere a acestuia) / beneficiul nu este acordat, titularul are dreptul să solicite acest lucru direct la Furnizor (proprietarul companiei, managerul instalației, lucrătorul autorizat) și să solicite furnizarea corespunzătoare.

Dacă oferta de reducere / prestație nu este furnizată corespunzător (în conformitate cu specificațiile din Baza de date cu discount), chiar și după o reclamație la Furnizor, Titularul are dreptul să solicite AEM (distribuitorul oficial al legitimațiilor din România) pentru a investiga procedura furnizorului. Pentru a face acest lucru, puteți trimite un e-mail la info@europeanyouthcard.ro

 1. Procedura de neacordare a reducerilor / beneficiilor

Titularul înregistrează următoarele date și apoi le trimite imediat la info@europeanyouthcard.ro

 • data și ora
 • numele furnizorului și adresa punctului de vânzare
 • numele persoanei (vânzător, operator etc.) care a refuzat acordarea reducerii
 • motiv pentru neacordarea unei reduceri
 • o copie a încasărilor pentru produsul / serviciul achiziționat pentru care discountul nu a fost recunoscut de către titular, dar a fost totuși achiziționat

În cazul în care titularul constată orice discrepanță între discountul redus la www.europeanyouthcard.ro și reducerea reală oferită de Furnizor sau că Titularul constată că discountul nu este oferit fără a fi nevoie de reducerea / Titularul poate oricând să informeze AEM la info@europeanyouthcard.ro

 

 1.  Dispoziții finale

11.1 Prin aderarea la AEM și prin obținerea legitimației, toți Titularii se angajează să respecte aceste Reguli.

11.2 Aceste reguli sunt disponibile pe www.europeanyouthcard.ro

11.3 AEM nu este responsabilă pentru pierderea, deteriorarea sau distrugerea legitimațiilor. Titularul este obligat să protejeze legitimația.

11.4 AEM își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni de utilizare, dacă este necesar.